Skip to main content
Learn Krav Maga with IKMN!

Kidz Krav 
Institute Krav Maga Netherlands

Institute Krav Maga Netherlands is gespecialiseerd in het geven van Kidz Krav. Wij zijn hiermee begonnen in maart 2010, als een van de eerste Krav Maga scholen ter wereld. We geven op onze locaties inmiddels les aan 4 Kidz Krav groepen. Kinderen stromen door van Kidz Krav naar Tiener Krav en van de Tieners naar Krav Maga voor volwassenen.

Kidz Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem voor kinderen waarbij uw kind op een vriendelijke manier wordt aangeleerd hoe het zich kan redden uit de meest uiteenlopende situaties. Het is een zelfverdedigingssport waarbij je spelenderwijs traint: je leert van elkaar en met elkaar. Verschillende situaties worden nagebootst door allerlei spelvormen. Zo leert uw kind spelenderwijs om situaties goed in te schatten, conflicten te vermijden en, als er geen andere optie overblijft, om zich op gepaste wijze te verdedigen.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan motoriek, balans, reactievermogen, conditie, zelfverdedigingstechnieken en reflexen. Geen enkele les is gelijk. De ene keer ligt de nadruk op conditie en de volgende keer bijvoorbeeld wat meer op technieken. Er wordt aandacht besteed aan preventie van agressie en gevaar en er worden leermethodes en oefeningen aangeleerd m.b.t. gevaarbeheersing. Kinderen leren bijvoorbeeld ook hoe ze eventueel andere kinderen kunnen helpen,  verbaal dan wel fysiek. Kinderen leren vele verdedigingstechnieken zoals: bevrijdingen van chokes, grepen en klemmen en afweren van verschillende soorten aanvallen.

Natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij allerlei praktijksituaties. Wat is een “goed- of foutgevoel” en hoe kan je hier mee omgaan? Wat is een grens en hoe kan je zelf een grens stellen? Wat bijvoorbeeld te doen als je als kind wordt aangesproken door een onbekende volwassene? Hoe moet je reageren, als er iets gebeurt wat je niet wilt? Hoe kun je je stem gebruiken om die volwassene desgewenst op afstand te houden? Van welke hulpmiddelen kun je gebruikmaken? Hoe kun je het beste wegrennen? En als dat niet kan: welke zelfverdedigingstechniek kun je toepassen?

 

Bij alle situaties en scenario’s die besproken en nagespeeld worden, wordt er sterke nadruk gelegd op de mogelijkheden die de kinderen in zich hebben om met de situatie om te gaan. Op deze manier worden de kinderen zich wel bewust van bepaalde situaties, maar worden ze er nooit bang voor gemaakt. Door de kennis die ze opdoen zullen zich juist rustiger en zelfverzekerder voelen in dergelijke situaties.

Krav Maga lessen gaan uit van onderling respect voor elkaar, vormen een bijdrage voor een beter welbevinden en zijn tevens ontmoetingen tussen kinderen waarbij gewerkt wordt aan sociale vaardigheden, beheersing, mentaliteit en weerbaarheid. Kinderen leren spelenderwijs samen te werken en leiding te geven. Uiteraard staan daarbij de wilskracht, sportiviteit, oplettendheid, coördinatie en doorzettingsvermogen van het kind centraal.

De Kidz Krav Maga-lessen zijn volledig aangepast voor kinderen. Iedere leeftijdsgroep krijgt op een passende manier les. De Kidz Krav Maga-lessen zijn pedagogisch en methodisch-didactisch zeer verantwoord. Voor elke les wordt een nieuw lesplan gemaakt door de instructeurs. De lesopbouw is logisch en de technieken worden makkelijk aangereikt. Net als de lessen voor volwassenen berusten ook de oefeningen en technieken van Kidz Krav Maga op jarenlange praktijkervaring. De lessen worden gegeven door gecertificeerde, zeer ervaren Kidz Krav Maga instructeurs die volledig zijn bevoegd om aan kinderen les te geven.

“ Kinderen krijgen door de lessen meer zelfvertrouwen, uitstraling, respect voor anderen EN voor zichzelf! “

Het Kidz Krav schooljaar wordt altijd afgesloten met een spetterend examen. Na het examen krijgen de kinderen een levelpatch van het curriculum waarvoor ze geslaagd zijn en een officieel diploma. De details rondom de examens worden altijd tijdig met de ouders gecommuniceerd.

KIDZ KRAVimage IS EEN GEREGISTREERDE HANDELSNAAM VAN INSTITUTE KRAV MAGA NETHERLANDS.

 

Waar en Wanneer

IKMN Dojo bij SportsPalace

Lestijden:

Maandagavond:

18:15 – 19:00 uur

Woensdagavond:

18:15 – 19:00 uur

Donderdagavond:

18:15 – 19:00 uur 

Locatie:

SportsPalace,

Nieuwe Dukenburgseweg 7
6534 AD Nijmegen.

(Voldoende parkeergelegenheid)

Nijmegen Noord (Oosterhout & Lent)

Lestijden:

Woensdagavond:

18:30 – 19:15 uur Sportzaal De Ster in Lent

Vrijdagavond:

18:15 – 19:00 uur Gymzaal De Grote Boel in Nijmegen Oosterhout

(Voldoende parkeergelegenheid)

Provided Physiotherapies

Starten met Kidz Krav


Gratis Proefles

Kinderen mogen bij Institute Krav Maga Netherlands een gratis proefles doen. Na de proefles kunnen ze gelijk instromen en beginnen met hun Kidz Krav training. 

Nog vragen?

  • info@institute-kravmaga.nl
  • +31 6 28685666